Posts Tagged ‘Corwen’

Gŵyl Gerdded Corwen

Awst 24, 2018

Bydd Gŵyl Gerdded Corwen yn dychwelyd dros benwythnos cyntaf mis Medi. Mae’r digwyddiad poblogaidd hwn yn rhoi cyfle i gerddwyr grwydro pen deheuol Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae teithiau cerdded wedi’u trefnu o amgylch y dref, ar hyd yr Afon Dyfrdwy ac i fyny i bwyntiau uchaf y Berwyn. Bydd cyfle hefyd i wella eich sgiliau canfod ffordd, a bydd darlith ar ‘Sgiliau Cwmpas a Map a Chanfod Ffordd Sylfaenol’ ar y nos Sadwrn.

Mae Sir Ddinbych yn lwcus iawn i fod â llawer o ardaloedd perffaith i gerdded. Yn ogystal â Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, mae Coedwig Clocaenog a Mynydd Hiraethog hefyd yn Sir Ddinbych. I’r rheiny sy’n mwynhau mynd i rannau mwy gwyllt yn y sir, efallai y bydd o ddiddordeb i chi bod gan Archifau Sir Ddinbych lawer o bethau fyddai’n gallu cyfoethogi profiad cerdded.

Mae ein mapiau hanesyddol o’r sir yn arbennig o ddefnyddiol oherwydd eu bod yn darparu ffenestr i’r gorffennol. Gallant roi’r cyfle i chi weld a oedd lle neu nodwedd benodol o’r dirwedd yn bodoli ar ddyddiad penodol, a chaniatáu i chi gyferbynnu’r olygfa bresennol â sut yr edrychai yn y gorffennol.

 

Map AO argraffiad cyntaf, Llandyrnog

Y gyfres hynaf o fapiau a gedwir yn Archifau Sir Ddinbych yw’r Mapiau Degwm, sy’n cynrychioli un o’r arolygon mapio systematig, ar raddfa fawr cyntaf yn Lloegr a Chymru. Fe’u cynhyrchwyd rhwng 1838 a 1850 o ganlyniad uniongyrchol i Ddeddf Cymudo’r Degwm 1836, a ddisodlodd y system hynafol o dalu mewn nwyddau â thaliad ariannol. Ynghyd â’r dosbarthiad, sy’n atodiad ysgrifenedig i’r map, maent yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth gan gynnwys manylion yn ymwneud â pherchennog tir, tenantiaid, eiddo neu enwau caeau, aceri o dir a defnydd tir. Caiff bob map ei rannu fesul plwyf. Mapiau Arolwg Ordnans yw cydymaith ffyddlon selogion yr awyr agored yn y wlad hon erbyn hyn. Yma yn yr archifdy, mae gennym y 3 argraffiad cyntaf o Gyfres y Sir, a gynhyrchwyd rhwng y 1870au hwyr a’r 1920au. Mae rhain ar gael ar gais yn yr ystafell chwilio.

Yn ogystal â’n mapiau hanesyddol, mae gennym hefyd sawl llyfr cyhoeddedig ar y silffoedd yn ein hystafell chwilio, sydd hefyd yn gallu darparu gwybodaeth ddefnyddiol i gerddwyr. Yn arbennig, ‘The Drovers’ Roads of Wales’, gan Fay Godwin a Shirley Toulson. Am gannoedd o flynyddoedd cyn cyflwyno’r rheilffyrdd, roedd porthmyn yn gwneud bywoliaeth drwy gerdded gwartheg, defaid, moch a gwyddau o gadarnleoedd cefn gwlad Cymru i farchnadoedd mawr Lloegr. Mae’r llyfr hynod ddiddorol hwn yn ganllaw modern i’r llwybrau hanesyddol hyn, ac yn darparu mapiau a disgrifiadau manwl, gan eich galluogi i gerdded yn olion traed y werin bobl wydn hyn.

Roedd dau lwybr yn pasio drwy Sir Ddinbych. Roedd un llwybr tua’r gogledd yn anelu at Wrecsam a Chaer yn pasio drwy Ruthun, Llanarmon-Yn-Iâl a Llandegla. Roedd y llwybr arall yn teithio drwy ran ddeheuol y sir, yn mynd i mewn i Gorwen o’r Bala, a thrwy Fynyddoedd y Berwyn tua Llangollen.

Mae Shirley Toulson yn amlygu pwysigrwydd Corwen i’r Porthmyn, gan nodi mai dyma’r pwynt lle’r oedd llawer o lwybrau gogleddol y porthmyn yn cyfarfod wrth iddynt deithio tua’r dwyrain. Roedd y dref hefyd yn strategol bwysig i lwybr hanesyddol yr A5 o Lundain i Ddulyn, a oedd yn mynd drwy’r dref ar ei ffordd i Gaergybi. Mae tystiolaeth o hyn mewn Cyfeirlyfrau Masnach amrywiol sydd ar gael yn ein hystafell chwilio. Mae’r cofnodion Ffyrdd Tollborth (QSD/DT) sydd wedi’u cynnwys o fewn ein cofnodion Llysoedd Chwarter, yn dangos datblygiad y ffordd hon a llawer o ffyrdd eraill.

 

Dau Gant a Hanner o Filltiroedd trwy Gogledd Cymru: Diwrnod 2, Rhan 3

Mai 5, 2011

Mae’r criw yn cyrraedd Corwen am 11 o’r gloch y bore, mewn amser i wylio ffair ceffyl ac ebol, gan ddisgrifio’r ardal fel un hen ffashiwn.  Maen nhw’n nodi’r fynwent, a’r Wyddfa, ac yn mynd heibio Cynwyd, Llandrillo a Llandderfel, wrth deithio tuag at Y Bala.

Corwen

DD/DM/1113- Cerdyn post yn dangos Corwen, o'r dyddiadur gwreiddiol 'Dau gant a hanner o filltiroedd trwy Gogledd Cymru'

As we drive along, the country becomes tamer for a while, there are fewer trees on the river banks, and the valley broadens as we reach Corwen arriving there at 11.15.  We stopped to give Tommy a rest and to watch the foal and horse fair which was being held there, there was a fair number of foals but very few horses, Corwen is an old fashioned place, and is situated at the foot of a high rock on the north side of the Berwyn Range. In the Church yard there, there are some peculiar and ancient crosses also some other objects of interest in the shape of low gravestones with 2 holes for the knees of those who come to pray over the remains of their dead.  From the flagstaff above the town the peak of Snowdon is seen, we see Liberty which is an old schooling box, 1800 feet high and was erected by the Marquis of Exeter.  At 12.30, off again for Bala 12 miles distant – soon after leaving Corwen we see Llangar Church and then we arrive at Cynwyd, a village about 2 miles from Corwen, where there are some pretty waterfalls.  We pass Capel y Coed, Hendre and Tyddyn y Lan and arrive at Llandrillo a convenient place to ascend Cader Fronwen 2573 feet high and 5 miles distant. The Angling of Llandrillo is very good the waters being noted for Grayling. 

We are now 5 miles from Corwen and 8 miles from Bala, on every hand are smooth hills covered with ferns, grass and heather. We cross the Railway line again to Llandderfel a place noted as the residence of one of the celebrated Welsh fasting Girls, Gaynor Hughes, who is reported to have lived 8 years without anything more than a spoonful of water per day.  The date on the tombstone is 1786. There is also a restored Church which contains many interesting relics.  Some distance to our left we left Pale Mansion the residence of Mr Robertson the designer of the Viaduct over theDee. QueenVictoria visited Mr Robertson at this place in August last year.  We pass a deep wooded dell and little further on we stopped, some time gathering nuts which were plentiful by the road side, shortly a turn in the Valley reveals to us Bala, we see its Ecclesiastical spires and building.  On the brow of the hill we see the imposing substantial building known as the Theological Seminary of the Welsh Presbyterians of North Wales, and to the right we pass the entrance to the fine old mansion of Rhiwlas embosomed in trees, this Mansion was once a great fame and importance, and is now the residence of the Price family.  We pass over the bridge to the White Lion Hotel arriving at Bala at2 o’clock.

Dau Gant a Hanner o Filltiroedd trwy Gogledd Cymru: Diwrnod 2, Rhan 1

Ebrill 20, 2011

Dydd Mawrth Medi’r 16eg 1890, mae Edwin, Maria, Ellis a Lydia yn gadael Llangollen, wedi gwylio’r brithyll yn yr afon, a chael brecwast yn y Grapes Hotel.  Mae’r criw yn teithio tuag at Corwen, gan fynd heibio Gorsaf Berwyn, Rhaeadr y Bedol ac Eglwys Llantysilio.

The Grapes Hotel

Cyfeiriadur Post, 1886 yn dangos The Grapes Hotel, Llangollen. Ar gael i weld yn Archifdy Sir Ddinbych.

Tuesday 16th September 1890

Llangollen to Corwen, Bala and Dolgelly [Dolgellau]

The squawking of the jackdaws wakened us rather early so up we got up and out about seven o’clock, delighted with the prospect of another fine day.  I strolled down to the bridge and by the Old Cottages near the Corn Mill, I met a young fellow evidently a visitor. One of these cottages was covered with onions hung all over the side of the cottage, he asked me very simply if they were placed there to keep the wet out.  I said “no you flat, for the sparrows to roast in” he looked very hard, evidently thinking I had done him one, a little further on I met Lydia and Ellis.  We then adjourned to the Bridge and watched the trout sporting about in the River until breakfast time.  After doing ample justice to what the Grapes Hotel provided for our benefit, at ten o’clock we were ready for Corwen “Now Tommy” was the signal for off.

We paid a parting visit to Mother Pierce, when we saw Maggie her daughter coming down Barbers Hill to “wag our paws” before leaving and in return for their kindness, I promised to find Maggie a dairy man for a husband, but I am afraid this will be a rather difficult job for me to undertake.  Getting a last view of Crow Castle we drive on past the Berwyn Station and get a pretty view of the chain bridge on the high ground. Above the chain bridge, we see the Mansion of Mr Theodore Martin, author of the “life of the Prince Consort”.  A short distance further up the river there is a semicircular weir forming a beautiful cascade which was constructed by Telford for the purpose of feeding the Ellesmere Canal, this is generally known as the “Horse Shoe falls”. Close behind this is the little Church of Llantysilio, this Church stands in one of the sweetest spots in the district in a secluded well wooded vale close by the River Dee.  In the Church yard are some large Yew trees, and the whole scene is so calm and lovely that it might make one in love with death, like to be buried in so sweet a place.