Rhwymo Cofrestr Etholwyr – Cyn ac Ar ôl

Eleni rydym wedi cael rhwymo ein cofrestri etholiadol mwyaf diweddar gyda chloriau caled. Mae’r gofrestr etholiadol yn rhestr o enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Mae haneswyr teulu a thai yn gwneud llawer o ddefnydd o gofrestri etholiadol ac mae ein rhai ni ar gael ar hyn o bryd i’w gweld yn ein hystafell chwilio yn unig.

Mae Gwasanaethau Etholiadol Cyngor Sir Ddinbych yn anfon y gofrestr etholiadol llawn atom a gallwn ofalu am y cofrestri i sicrhau eu bod yn cael eu diogelu ac ar gael yn y tymor hir.

Pan mae’r gofrestr yn ein cyrraedd, mae’n cael ei hychwanegu at ein catalog ac yn derbyn cyfeirnod. Mae’n cyrraedd fel bwndel heb ei rwymo ac yna rydym yn ei anfon i gael ei rwymo. Mae rhwymo’r cofrestri yn golygu na ellir aildrefnu’r tudalennau pan mae ymchwilydd yn edrych drwyddo ac ni ellir tynnu tudalennau.  Mae’r gorchudd clawr caled hefyd yn golygu bod y maint yn fwy cadarn i sicrhau ei fod yn cael ei ddiogelu tra’n cael ei ddefnyddio yn y blynyddoedd i ddod.

I wybod mwy am ein cofrestri etholiadol ewch i’n gwefan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: