Gwasanaeth Archifau Sir Ddinbych – Adolygiad 2017

Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio, blwyddyn brysur a chynhyrchiol iawn i staff y swyddfa. Uchafbwynt y flwyddyn oedd derbyn statws achrededig. Mae hwn yn gyflawniad ardderchog sy’n golygu ein bod ni wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol ac yn cyrraedd y safonau presennol.

Roedd 2017 hefyd yn flwyddyn o drafod y posibiliadau o gydweithio gyda gwasanaethau archifau eraill yng ngogledd Cymru, ac rydym ni’n gobeithio edrych i mewn i hyn yn fanylach y flwyddyn nesaf. Byddwn yn edrych ar ffyrdd y gallwn ni ddechrau cydweithio a mynd i’r afael â heriau cyffredin fel diffyg gofod storio, anghenion cadwraeth a chadwraeth ddigidol.

map

Staff

Rydym ni wedi croesawu aelodau o staff newydd yn ystod 2017.

Mae gennym ni staff prosiect newydd yn gweithio ar gasgliad Ysbyty Gogledd Cymru. Mae Joanna bellach wedi ein gadael, ar ôl i’w chontract ddod i ben ym mis Rhagfyr. Yn ystod ei swydd tri mis cwblhaodd Joanna amryw o dasgau ymarferol fel paratoi ac archebu deunyddiau ail-becynnu yn ogystal â chynnal arolwg cadwraeth a chynnig cyngor gwerthfawr i ni ar gyfer y prosiect.

Bydd y staff yn gweld colled ar ôl Joanna, ac roedd cael cadwraethwr ar y safle yn wych. Rydym ni’n dymuno pob llwyddiant iddi yn y dyfodol.

Bydd ein hymchwilwyr rheolaidd wedi sylwi ar yr wyneb newydd yn yr ystafell chwilio, sef Jackie ein cymhorthydd archifau. Croeso cynnes i ti Jackie, a gobeithio y byddi di’n mwynhau dy hun yma!

Gwefan

Mae nifer o gatalogau stadau mawr a busnesau wedi eu hychwanegu at ein gwefan eleni, gan gynnwys cofnodion stadau Wynnstay a Galltfaenan. Erbyn hyn mae 75% o’n catalogau ar gael yn llawn ar-lein.

Mae ein casgliadau ffotograffig hefyd ar gael ar-lein ac mae rhai o’r lluniau ar gael fel cryno-luniau y gallwch chi eu lawrlwytho.

Rydym ni wedi gwella eich syllwr mapiau drwy ychwanegu Mapiau Degwm, sydd wedi eu cynnwys o ganlyniad i Brosiect Cynefin a gwefan genedlaethol lleoedd.llyfrgell.cymru.

tithemapsonline

Mae mwy na 750 o bobl wedi cofrestru ar y wefan ac mae ein tudalennau wedi derbyn dros 97,000 o ymweliadau.

Ymchwilwyr ac Ymholiadau

Defnyddiodd 741 o ymchwilwyr ein swyddfa yn ystod 2017 gan edrych ar gyfanswm o 3184 o ddogfennau gwreiddiol. Hanes lleol yw’r testun mwyaf poblogaidd i’w ymchwilio gyda 49% o’n hymchwilwyr yn ymchwilio iddo, ac yna hanes y teulu yn cyfrif am 39% o’n hymchwilwyr.

Atebwyd i 943 o ymholiadau drwy’r post, e-bost neu dros y ffôn. Mae gennym ni bellach 679 o ddilynwyr ar Facebook.

Grantiau

Rydym ni wedi derbyn nifer o grantiau eleni, gan gynnwys;

  • Grant Wellcome i gatalogio ac ail-becynnu Casgliad Ysbyty Gogledd Cymru
  • Grant Academi’r Colegau Brenhinol yng Nghymru i allfudo ein catalogau i’r ‘Archives Hub’
  • Grant New Burdens yr Archifau Gwladol i gwrdd â chost silffoedd ychwanegol

New shelving

Digwyddiadau a Grwpiau

Daeth 360 o bobl i’n digwyddiadau yn 2017, gan gynnwys ein Ffair Hen Bethau ym mis Medi, Lansiad Prosiect Datgloi’r Seilam ym mis Tachwedd a’n digwyddiad blynyddol i fyfyrwyr hanes Prifysgol Glyndŵr.

Catalogio a Derbyniadau

Gallwch gadw golwg ar ein derbyniadau newydd ar arolwg Yr Archifau Gwladol yma.

Cofnodwyd 37 o dderbyniadau newydd yn ystod y flwyddyn gan gynnwys:

Gwirfoddolwyr

Mae gennym ni bellach 11 o wirfoddolwyr ar y safle a 15 o wirfoddolwyr rhith sydd yn ein helpu ni â nifer o brosiectau parhaus fel:

  • Trosi catalogau stadau, busnesau a chynghorau
  • Rhestru’r casgliad mawr o bapurau clerc
  • Gwella a digideiddio catalogau cofnodion ysgolion
  • Trawsgrifio ein llyfrau o wepluniau heddlu
  • Archwilio ac ail-becynnu casgliadau

Mae ein gwirfoddolwyr wedi cyfrannu dros 1150 awr o amser gwirfoddol yn ystod 2017.

Unwaith eto, hoffem ddiolch yn fawr iawn i’n holl ymchwilwyr a gwirfoddolwyr, rydym ni wedi cael blwyddyn gynhyrchiol a phrysur dros ben!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: