Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth 2017

gan Flogwr Gwadd E. M. Harris

Yn rhan o gyfnod byr ar leoliad gwaith ar gyfer modiwl ar fy nghwrs prifysgol, cynigiodd Archifau Sir Ddinbych rôl ‘Bardd Preswyl’ i mi. Fe fûm yn chwilio ar wefan y gwasanaeth Archifau am destun a fyddai’n addas ar gyfer thema Diwrnod Barddoniaeth Genedlaethol 2017, sef ‘Rhyddid’. Gall testun mor eang fod yn fendith ac yn felltith, a thrwy wefan y gwasanaeth Archifau, cefais fy nghyflwyno i nifer o bobl a digwyddiadau diddorol yn hanes Sir Ddinbych. Yn y diwedd, fe lwyddais i ganolbwyntio ar un testun: Gwrthryfel Gwersyll Cinmel yn 1919, lle bu milwyr o Ganada yn bennaf yn codi terfysg oherwydd bod eu hwyliadau nôl gartref wedi’u gohirio neu eu canslo. Doeddwn i erioed wedi clywed am y Gwrthryfel cyn yr ymchwil cychwynnol yma, ac roeddwn i’n teimlo ei fod yn ddigwyddiad pwysig nid yn unig yng ngorffennol ein hardal, ond yng ngorffennol y sefydliad milwrol. Ar ôl rhywfaint o ymchwil trylwyr yn yr Archifdy, fe es i ymweld ag Eglwys St. Margaret ym Modelwyddan, gan obeithio cael ysbrydoliaeth. Mae pedwar o’r pum dyn a laddwyd yn y terfysgoedd wedi’u claddu yno, ac i mi roedd gweld y beddi yn atgyfnerthu pwysigrwydd y testun. Fe fues i’n arbrofi gydag arddull a steil, ac fe benderfynais ar arddull gyfoes yn fy llais fy hun, er mwyn dod â rhywbeth a ddigwyddodd bron i ganrif yn ôl mewn i’r presennol.

National Poetry Day

Fe hoffwn ddiolch i’r staff yn archifdy Sir Ddinbych am y cyfle hwn, ac am eu cymorth a’u hamynedd. Mae’r profiad hwn wedi fy helpu i gymryd fy nghamau cyntaf mewn i faes ysgrifennu proffesiynol, ac mae wedi dangos i mi bod y sir hon yn lleoliad sydd â hanes diddorol i fyw ynddi. Fe hoffwn hefyd ddiolch i Mr. M. Hatch. Roedd ei gasgliad ymchwil anhygoel a thrylwyr am y Gwrthryfel, yr oedd wedi’i fenthyg i Archifdy Sir Ddinbych, yn llawn gwybodaeth ac ysbrydoliaeth.

Mae Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth yn yn ddathliad blynyddol sy’n ysbrydoli pobl ledled y DU i fwynhau, darganfod a rhannu cerddi.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: