Gwefan newydd wedi ei lansio

Rydym yn falch o gael dweud wrth ein darllenwyr bod ein gwefan newydd bellach yn fyw. Gallwch weld y safle yn-

archifau.sirddinbych.gov.uk

homepage

Mae’r wefan yn golygu, am y tro cyntaf, y gall ymchwilwyr weld cynnwys mynegeion a chatalogau dethol ar-lein cyn ymweld. Ar hyn o bryd, mae tua 25% o’n catalogau papur wedi cael eu hychwanegu at y safle ac mae’n broses barhaus i ychwanegu’r gweddill at y gronfa ddata drwy gefnogaeth ein gwirfoddolwyr rhithwir. Rydym yn gobeithio y bydd tua 40% o’n catalogau ar gael erbyn mis Mawrth 2017.

Mae’r wefan hefyd yn gartref i ddetholiad o ddelweddau dyfarniadau cau tiroedd sydd bellach ar gael i’w gweld yn rhad ac am ddim. Rydym yn gobeithio y bydd yr holl ddyfarniadau a’r cynlluniau ar-lein erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae’r wefan hefyd yn cynnwys canllawiau ymchwil gan gynnwys pynciau megis trosedd a chosb, iechyd ac ysbytai a chofrestrau etholiadol ac rydym yn gobeithio y bydd y rhain yn helpu ymchwilwyr newydd i gael gwybod mwy am ein casgliadau wrth ymweld â’n tudalennau am y tro cyntaf.

Gallwch gofrestru ar y wefan newydd a defnyddio’r opsiwn archebu i archebu ymlaen llaw i ddefnyddio’r ystafell chwilio, i ddefnyddio cyfrifiadur neu ddarllenydd microffilm. Mae hefyd yn cynnwys system taliadau ar-lein lle gall ymchwilwyr ar ôl dod o hyd i eitem yn y catalog wneud cais am gopi a thalu ar-lein ac rydym yn sicr y bydd yn ddefnyddiol i ymchwilwyr tramor.

Rydym yn annog ymchwilwyr i gofrestru ac i ddefnyddio’r safle newydd a rhoi adborth er mwyn i ni barhau i wneud gwelliannau. Gadewch eich adborth ar ein ffurflen ar-lein.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: