Diweddariad Gwirfoddoli Rhithwir

Nid ydym yn unig yn cynnal sesiynau gwirfoddoli grwp, mae gennym hefyd grwp rheolaidd o wirfoddolwyr rhithwir, sy’n cefnogi ein gwasanaeth drwy wirfoddoli o’u cartref.

Dechreuodd y prosiect gwirfoddolwyr rhithwir gyda phrosiect ysgolion ym mis Ebrill 2015. Rhwng Ebrill 2015 a Mawrth 2016 mae ein grŵp o wirfoddolwyr rhithwir wedi rhoi 575 awr enfawr i’n gwasanaeth. Erbyn hyn mae gennym 15 o wirfoddolwyr rhithwir yn gweithio yn rheolaidd gyda ni, ond rydym wedi cael hyd at 29 ar un adeg. Mae llawer o wirfoddolwyr wedi dod i ni am brofiad cyn dechrau ar yrfa mewn archifau neu feysydd cysylltiedig, mae rhai wedi mynd ymlaen i astudio ymhellach (un i wneud gradd meistr mewn astudiaethau treftadaeth!) Ac mae rhai wedi ymuno i roi rhywbeth yn ôl i’r byd archif.

Mae’r prosiect wedi bod mor llwyddiannus fel ein bod bellach wedi cwblhau ein prosiect ysgolion ac wedi symud ymlaen i gasgliadau eraill. Hyd yn hyn, mae ein gwirfoddolwyr rhithwir wedi ein helpu i ychwanegu’r catalogau canlynol i’n cronfa ddata, yn barod ar gyfer lansiad ein gwefan newydd yn nes ymlaen y mis yma-

  • 198 o gatalogau ysgol cynradd, ysgol uwchradd, bwrdd coleg ac ysgol
  • 78 o gatalogau plwyf
  • 58 o gatalogau cyngor plwyf
  • Nifer o casgliadau preifat gan gynnwys papuraru tai a chyfreithwyr, hyd at 5000 o eitemau hyd yn hyn!

Mae’r ymroddiad gan ein gwirfoddolwyr yn golygu y byddwn yn lansio ein gwefan newydd gyda tua 25% o’n catalog ar gael ar lein i’n ar gyfer ein ymchwilwyr. Mae hyn yn rhywbeth na fyddem wedi gallu cyflawni hebddynt. Rydym yn hynod ddiolchgar i bob un ohonynt, ac rydym yn sicr y bydd ein hymchwilwyr yn elwa ar eu gwaith am flynyddoedd i ddod.

Hoffech chi wirfoddoli o gartref?

Rydym yn awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr rhithwir newydd i’n helpu i wella ein catalog ar-lein sy’n golygu trosi catalogau papur i mewn i gronfa ddata chwiliadwy. Ar hyn o bryd ein blaenoriaeth yw ein casgliadau preifat megis gasgliad mawr o bapurau yn ymwneud â J. P. Porter. Y chwbl sydd ei angen yw cyfeiriad e-bost a mynediad i gyfrifiadur personnol gyda Microsoft Word neu debyg. Gallwch ddod i sesiwn hyfforddi wyneb i wyneb a darperie chyfarwyddiadau ysgrifenedig ac enghreifftiau.

Mae’r sgiliau rydym yn chwilio amdanynt yn cynnwys sgiliau cyfrifiadurol a theipio sylfaenol a llygad am fanylder.

Os hoffech chi i gefnogi ein gwasanaeth drwy wirfoddoli gyda ni llenwch ein Ffurflen a’i dychwelyd i searchroom@denbighshire.gov.uk. Mae gennym hefyd leoedd cyfyngedig ar gyfer lleoliadau gwirfoddoli ar y safle.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: