Siarteri Bwrdeistref Dinbych

Efallai y cofiwch o nodyn blaenorol y cawsom gyllid grant gan y NMCT i wneud gwaith ar Siarteri Bwrdeistref Dinbych. Rydym yn falch iawn i ddweud wrthych fod y prosiect wedi’i gwblhau erbyn hyn ac mae’r siarteri wedi eu dychwelyd i Sir Ddinbych.

Mae’r Siarteri yn ddogfennau mawr ac roeddent yn cael eu storio yn flaenorol gyda’i gilydd mewn bocs nad oedd yn cynnig amddiffyniad digonol i’r dogfennau na’r seliau ynghlwm. Roedd y deunydd pacio hefyd yn anaddas ar gyfer symud y dogfennau i mewn ac allan o’r lle storio a byddai’n golygu y byddai angen dau aelod o staff i’w nôl.

Isod ceir cyfres o ffotograffau a dynnwyd yn ystod y prosiect i ddangos y gwaith a wnaed….

Roedd y prosiect yn cynnwys glanhau memrwn; atgyweirio fel y bo’n briodol; lleithio a fflatio arwynebau tonnog a glanhau seliau. Fel y gwelwch o’r lluniau roedd rhywfaint o staenio, atodiadau sêl wedi’u difrodi a thudalennau wedi cyrlio.

Roedd y prosiect yn cynnwys ail-becynnu mewn blychau archifol pwrpasol a fydd yn leihau trin yn sylweddol pan ymgynghorir gyda’r dogfennau. Roedd y gwaith cadwraeth wedi ei wneud gan Mark Allen, Cadwraethydd, yn Archifdy Sir y Fflint [yn y llun].

Roedd y prosiect hefyd yn cynnwys sganio pob tudalen i greu delwedd ddigidol o bob Siarter. Roedd y dogfennau hyn yn rhy fawr i’w sganio yn fewnol, felly roedd mynediad wedi’i gyfyngu i’r rhai a allai ymweld â’r swyddfa yn bersonol. Bydd cynhyrchu delweddau digidol yn galluogi mynediad ehangach a mynediad o bell yn y dyfodol. Roedd y gwaith sganio yn cael ei wneud gan staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Bydd y delweddau digidol o’r siarteri ar gael ar ein gwefan newydd yn ddiweddarach eleni.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: